Избори за Савете месних заједница 2018

14.05.2018 Извештај о спроведеном гласању за опозив чланова Савета месне заједнице Шарбановац ОВДЕ

27.02. 2018. Извештаји о спроведеним изборима за чланове Савета месних заједница:
Поружница Врмџа  /  Трговиште  /  Сесалац /  Трубаревац /  Врбовац  / Николинац /
Богдинац  /  Рујевица  /  Јошаница  /  Блендија  /  Читлук  /  Мужинац  /  Шарбановац  / 
Врело  /  Језеро  /  Сокобања  /  Жучковац  / Дуго Поље / Левовик  / Ресник / Бели Поток / Раденковац / Mилушинац

ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   ВРМЏА ОВДЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   ЧИТЛУК ОВДЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   БЕЛИ ПОТОК ОВДЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   ЦЕРОВИЦА  ОВДЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   БОГДИНАЦ  ОВДЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   ЛЕВОВИК   ОВДЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   СЕСАЛАЦ   ОВДЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   НОВО СЕЛО   ОВДЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   ЈОШАНИЦА   ОВДЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   НИКОЛИНАЦ   ОВДЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   МУЖИНАЦ   ОВДЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   ТРГОВИШТЕ   ОВДЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    МИЛУШИНАЦ   ОВДЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   ДУГО ПОЉЕ   ОВДЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   ЈЕЗЕРО   ОВДЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   РАДЕНКОВАЦ   ОВДЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    БЛЕНДИЈА   ОВДЕ 
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   ЖУЧКОВАЦ   ОВДЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   ШАРБАНОВАЦ   ОВДЕ  
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   ТРУБАРЕВАЦ   ОВДЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   ВРБОВАЦ   ОВДЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   ПОРУЖНИЦА   ОВДЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   РЕСНИК   ОВДЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   РУЈЕВИЦА   ОВДЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   СОКОБАЊА   ОВДЕ
РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ   ВРЕЛО   ОВДЕ
ddd