Грађевинска инспекција

Годишњи план грађевинског инспектора за 2021.годину ОВДЕ

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2019. годину ОВДЕ

Годишњи план грађевинског инспектора за 2020.годину ОВДЕ

Годишњи план грађевинског инспектора за 2019.годину ОВДЕ

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2018. годину ОВДЕ

 

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2017. годину: ОВДЕ

Годишњи план грађевинског инспектора за 2018. годину: ОВДЕ

МИШЉЕЊЕ МИНИСТАРСТВА О ПЛАНУ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА ОВДЕГодишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2016. годину ОВДЕ
Годишњи план грађевинског инспектора за 2017. годину ОВДЕ

01  Контролна листа 1
02  Контролна листа  2 члан 145 исправка-1
03  Контролна листа ТЕМЕЉИ 3 исправка-1
04  Контролна листа 4 КОНСТРУКЦИЈЕ исправка-1
05  Контролна листа 5 УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА-1
06  Контролна листа 6 МОНТАЖНИ ОБЈЕКТИ

07  Програм одржавања зграде и опште стање зграде
08  Безбедност зграде–стање конструктивних      грађевинских елемената зграде
09  Безбедност зграде–стање других грађевинских елемената зграде
10  Безбедност зграде–стање уређаја и опреме зграде
11  Безбедност зграде–стање инсталација зграде

12  Безбедност зграде–стање о преме и других елемената изван зграде

Програм пописа нелегално изграђених објеката ОВДЕ

ddd