Фонд за развој пољопривреде

fond za razvoj poljoprivrede


15.11.2013. КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГОВЕДАРСТВА
15.11.2013. КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ РАДИ УНАПРЕЂЕЊА РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ
15.11.2013. КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА


У складу са националном стратегијом Руралног развоја и потребама општинe, Локална самоуправа Сокобања је 25.5.2009.године основала Фонд за развој пољопривреде општине Сокобања.

Циљеви оснивања
- подстицање развоја пољопривреде у општини Сокобања путем кредитне подршке пројектима из области пољопривреде и едукације произвођача
- Унапређење и развој задругарства
- Унапређење и развој пољопривредних удружења
- Унапређење и развој прерађивачких капацитета
- Унапређење и развој примарне пољопривредне производње

Органи управљања
Орган управљања Фонда је Управни одбор Фонда кога чинипредседник и осам чланова. Преседника и чланове Управног одбора као и председника и чланове Надзорног одбора (преддседник и два члана) именује СО Сокобања.

Одговорно лице
Председник управног одбора
Јасмина Илић Паљевић

Програм рада Фонда за 2010. годину

Захтев за промену намене земљишта

ddd