Зимска прекогранична тура Вршец-Сокобања: Одржана радионица о Програму развоја одрживог зимског туризма

радионица 1

Радионица за презентацију Програма развоја одрживог зимског туризма Сокобања-Вршец 2020-2029 оквиру пројекта „Зимска прекогранична тура: Вршец-Сокобања” који се суфинансира из програма ИНТЕРРЕГ ИПА – прекограничне сарадње Бугарска-Србија и фондова Европске Уније, одржана је 12.06.2020. године је у хотелу „Моравица”.

радионица 2

Програм развоја одрживог зимског туризма Сокобања-Вршец као важан стратешки документ у наредном периоду биће имплементиран у туризам општина Вршец (Бугарска) и Сокобања и пратиће га план промотивних активности. Радионици је присуствовало преко 30 представника јавних институција и приватног туристичког сектора који су својим сугестијама и предлозима допринели квалитетној финализацији овог документа.

radionica 3

Читав пројекат „Зимска прекогранична тура: Вршец-Сокобања ” подразумева низ веома важних активности које ће имати позитиван утицаја на туристички развој ове две бање, које су по много чему сличне, а пре свега по дугој традицији и доброј посећености. У оквиру овог пројекта израђено је и монтажно санкалиште и клизалиште у Сокобањи,  које ће бити постављено и коришћено током зимског периода.

radionica4

ddd