O б а в е ш т е њ е

Бирач који није у могућности да гласа на бирачком месту (немоћно или спречено лице) може да обавести бирачки одбор од петка, 19. јуна 2020. године, а најкасније до 11,00 часова на дан гласања, да жели да гласа. Пре дана гласања, бирач обавештава бирачки одбор преко радног тела, а на дан гласања обавештава непосредно бирачки одбор или то чини преко радног тела.

Немоћним и спреченим лицима сматрају се лица која из здравствених разлога нису у могућности да дођу на бирачко место, особе са инвалидитетом и немоћна стара лица.

Немоћним и спреченим лицима не сматрају се лица која због природе посла који обављају нису у могућности да у време док је бирачко место отворено обаве гласање на бирачком месту.

                                                                                            Координатор радног тела Александра Марковић

                                                                                                                          Контатк телефон: 064 85 60 775

ddd