К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области   jавног информисања на територији општине Сокобања у 2020. години

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области   jавног информисања на територији општине Сокобања у 2020. години

Након донете одлуке о укидању ванредног стања, коју је донела Народна Скупштина РС  дана 06.05.2020. године, настављају се радње по расписаном   Конкурсу за за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Сокобања у 2020. години. ЛИНК КОНКУРС

У Сокобањи, дана 07.05.2020. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Исидор Крстић с.р.

ddd