ИЗБОРИ 2020

Проглашене Изборне листе

Датум проглашења Подносилац и назив листе Преузми
05.03.2020. Коалиција: Александар Вучић – За нашу децу - АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ ОВДЕ
06.03.2020. Социјалистичка партија Србије -  „Социјалистичка партија Србије (СПС)“-ИВИЦА ДАЧИЋ ОВДЕ
20.05.2020 Српска радикална странка - Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ОВДЕ
01.06.2020

УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА - УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА – МИЛИЈА МИЛЕТИЋ

ОВДЕ
08.06.2020

Јединствена Србија - Драган Марковић Палма – Јединствена Србија (ЈС)

ОВДЕ

Преузми Захтев за акредитацију ОВДЕ

Одлуке Изборне комисије општине Сокобања

Датум Одлука Преузми
17.07.20

О Д Л У К A о накнадама начелнику и запосленима у Општинској управи општине Сокобања, ангажованим на пословима спровођења избора за одборника Скупштине општине Сокобања расписаних за 21. јун 2020. године

ОВДЕ
08.07.20

И З В Е Ш Т А Ј о укупним резултатима избора за одборнике у Скупштини општине Сокобања одржаним дана 21. јуна 2020. године

ОВДЕ
30.06.20

Р Е Ш Е Њ Е О ДОДЕЛИ МАНДАТА

ОВДЕ
29.06.20 З А П И С Н И К о расподели одборничких мандата ОВДЕ
29.06.20 ИЗВЕШТАЈ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА О
СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ОДРЖАНИМ 21.06.2020. ГОДИНЕ, НАКОН ПОНОВЉЕНОГ ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ БР. 10 И БИРАЧКОМ МЕСТУ БР. 14, ОДРЖАНОМ 28.06.2020. ГОДИНЕ
OВДЕ
28.06.20

ЗАПИСНИК О РАДУ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ОДРЖАНИХ 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ, НАКОН
ПОНОВЉЕНОГ ГЛАСАЊА НА БИРАЧКОМ МЕСТУ БР. 10 И
БИРАЧКОМ МЕСТУ БР. 14, ОДРЖАНОМ 28.06.2020. ГОДИНЕ

ОВДЕ
28.06.20 Резултати локалних избора  ОВДЕ
24.06.2020

Р Е Ш Е Њ Е о образовању бирачког одбора за спровођење поновљеног гласања за изборе за одборнике Скупштине општине Сокобања расписаних за 28. јун 2020. године ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 14 У ОПШТИНИ СОКОБАЊА - „Дом културе Читлук“ – и именовању чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу

ОВДЕ
24.06.2020

Р Е Ш Е Њ Е о образовању бирачког одбора за спровођење поновљеног гласања за изборе за одборнике Скупштине општине Сокобања расписаних за 28. јун 2020. године ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 14 У ОПШТИНИ СОКОБАЊА - „Дом културе Читлук“ – и именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу

ОВДЕ
24.06.2020

Р Е Ш Е Њ Е о образовању бирачког одбора за спровођење поновљеног гласања за изборе за одборнике Скупштине општине Сокобања расписаних за 28. јун 2020. године ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 10 У ОПШТИНИ СОКОБАЊА - „Дом културе Језеро“ – и именовању чланова бирачког одбора и њихових заменика у проширеном саставу

 

ОВДЕ
24.06.2020

Р Е Ш Е Њ Е о образовању бирачког одбора за спровођење поновљеног гласања за изборе за одборнике Скупштине општине Сокобања расписаних за 28. јун 2020. године ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 10 У ОПШТИНИ СОКОБАЊА - „Дом културе Језеро“ – и именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика у сталном саставу

ОВДЕ
24.06.2020

О Д Л У К А о накнадама за рад у сталном и проширеном саставу бирачких одбора на спровођењу поновљеног гласања за изборе за одборникe Скупштине општине Сокобања, расписаних за 28. јун 2020. године 

ОВДЕ
24.06.2020

Одлука о накнадама за рад у сталном и проширеном саставу бирачких одбора на спровођењу избора за одборникe Скупштине општине Сокобања, расписаних за 21. јун 2020. године 

ОВДЕ
23.06.2020

О Д Л У К A о утврђивању обрасца за подношење предлога председника, заменика председника, чланова и заменика чланова за стални и проширени састав бирачких одбора за изборе за одборнике Скупштине општине Сокобања на поновљеним изборима на бирачким местима бр. 10 и бр. 14 у општини Сокобања, расписаним за 28. јун 2020. године  

ОВДЕ

Образац

ОВДЕ

23.06.2020

ОДЛУКА  о утврђивању броја, облика, изгледа гласачких листића и контролног листа, контроле штампања, преузимања, достављања и руковања гласачким листићима и осталог изборног материјала за изборе за одборнике Скупштине општине  Сокобања на поновљеним изборима на бирачким местима бр. 10 и бр. 14 у општини Сокобања  расписане за 28. јун 2020. године

ОВДЕ
22.06.20

Р Е Ш Е Њ Е  О ПОНАВЉАЊУ ГЛАСАЊА на бирачком месту бр. 14 – „Дом културе Читлук“ 

ОВДЕ
22.06.20

Р Е Ш Е Њ Е  О ПОНАВЉАЊУ ГЛАСАЊА на бирачком месту бр. 10 – „Дом културе Језеро“

ОВДЕ
22.06.20

ИЗВЕШТАЈ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА О СПРОВЕДЕНИМ ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ОДРЖАНИМ 21.06.2020. ГОДИНЕ

ОВДЕ
20.06.20

О Д Л У К A о објављивању коначног броја бирача за подручје општине Сокобања за избор одборника Скупштине општине Сокобања  расписаних за 21. јун 2020. године

ОВДЕ
20.06.20

Р Е Ш Е Њ Е о одбацивању приговора подносиоца – бирача Зорана Миловановића, на Решење Изборне комисије општине Сокобања

ОВДЕ
13.06.20

Решења о именовању члана и заменика члана у проширени састав ОИК - Изборна листа „Социјалистичка партија Србије (СПС)“ - ИВИЦА ДАЧИЋ

ОВДЕ
13.06.20 Решења о именовању члана и заменика члана у проширени састав ОИК - Изборне листа АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ -ЗА НАШУ ДЕЦУ ОВДЕ
11.06.20

ОДЛУКА  о утврђивању броја, облика, изгледа гласачких листића и контролног листа, контроле штампања, преузимања, достављања и руковања  гласачким листићима и осталог изборног материјала за изборе за одборнике Скупштине општине  Сокобања расписане за 21. јун 2020. године

ОВДЕ
10.06.20

Р Е Ш Е Њ Е О УТВРЂИВАЊУ ЗБИРНЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ОВДЕ
08.06.20

Р Е Ш Е Њ Е О НЕИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА И БИРАЧКИХ ОДБОРА

ОВДЕ
08.06.20 Р Е Ш Е Њ Е o проглашењу Изборне листа кандидата за одборнике Скупштине општине Сокобања под називом Драган Марковић Палма – Јединствена Србија (ЈС) ОВДЕ
07.06.20

О Д Л У К А о објављивању укупног броја бирача за подручје општине Сокобања за избор одборника Скупштине општине Сокобања расписаних за 21. јун 2020. године

ОВДЕ
06.06.20

Р Е Ш Е Њ Е О ОДБИЈАЊУ ПРИГОВОРА подносиоца – страначке Коалиције: ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ – СОКОБАЊА ЗА КРАЉА 

OВДЕ
04.06.20

Р Е Ш Е Њ Е о одбијању проглашења изборне листе ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ, СОКОБАЊА ЗА КРАЉА(Покрет обнове Краљевине Србије, Монархистички фронт)

ОВДЕ
02.06.20

РEШЕЊЕ O ИСПРАВЦИ РЕШЕЊА О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА OДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА И БИРАЧКИХ ОДБОРА

ОВДЕ
01.06.20

Р Е Ш Е Њ Е О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА И БИРАЧКИХ ОДБОРА

ОВДЕ
01.06.20

РЕШЕЊЕ o проглашавању Изборне листа кандидата за одборнике Скупштине општине Сокобања под називом УЈЕДИЊЕНА СЕЉАЧКА СТРАНКА – МИЛИЈА МИЛЕТИЋ 

ОВДЕ
01.06.20 Одлука о акредитацији  ОВДЕ
31.05.20

Р Е Ш Е Њ Е О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА, РАСПИСАНИМ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ

ОВДЕ
26.05.20

О Д Л У К А  о одређивању боје гласачког листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Сокобања, расписаним за 21. јун 2020. године

ОВДЕ
26.05.20 Одлука о поверавању послова штампања изборног материјала за избор одборника у Скупштини општине  Сокобања OВДЕ
21.05.20

РЕШЕЊЕ О НЕИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА И БИРАЧКИХ ОДБОРА

ОВДЕ
21.05.20 Решење о проглашењу изборна листе кандидата за одборнике Скупштине општине Сокобања под називом Др ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ – СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА ОВДЕ
20.05.20 ОДЛУКА О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОЈЕДИНЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА,
КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 21. ЈУН 2020. ГОДИНЕ
ОВДЕ
11.05.20

РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ОВДЕ
11.05.20

Р Е Ш Е Њ Е О НАСТАВКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА КОЈИ СУ РАСПИСАНИ 4. МАРТА 2020. ГОДИНЕ

ОВДЕ
16.03.20 Р Е Ш Е Њ Е О ПРЕКИДУ СВИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА, РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ ОВДЕ
06.03.20

РОКОВНИК ЗА ВРШЕЊЕ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА
ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
РАСПИСАНИХ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

ОВДЕ
06.03.20 РЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА И БИРАЧКИХ ОДБОРА ОВДЕ
06.03.20

РЕШЕЊЕ o проглашењу Изборне листа кандидата за одборнике Скупштине општине Сокобања под називом „Социјалистичка партија Србије (СПС)“ - ИВИЦА ДАЧИЋ

ОВДЕ
05.03.20

РЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОПУНОМОЋЕНИХ ПРЕДСТАВНИКА ПОДНОСИОЦА ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ У ПРОШИРЕНИ САСТАВ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА И БИРАЧКИХ ОДБОРА

ОВДЕ
05.03.20

Решење о проглашењу Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Сокобања под називом АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ

ОВДЕ
04.03.20 Комплет образаца за поједине радње у поступку спровођење избора за одборнике СО Сокобања који су расписани за 26. април 2020. године ОВДЕ
04.03.20

ОДЛУКА О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ОБРАЗАЦА ЗА ПОЈЕДИНЕ РАДЊЕ У ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ  СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА, КОЈИ СУ РАСПИСАНИ ЗА 26. АПРИЛ 2020. ГОДИНЕ

ОВДЕ
03.03.20.

ОДЛУКА о накнадама за рад у Изборној комисији општине Сокобања на спровођењу избора за одборникe Скупштине општине Сокобања

ОВДЕ
03.03.20.

ПОСЛОВНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ОВДЕ

 

ddd