Комасација

26.12.2019. Одлука ОВДЕ

16.12.2019. Одлука 13.12.2019. ОВДЕ

23.10.2019. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРЕГЛЕДНИ ПЛАН ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ДУГОГОДИШЊИХ ЗАСАДА И СТАЛНИХ ОБЈЕКАТА ОВДЕ

23.10.2019. ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА ПОТКОМИСИЈЕ ОВДЕ

 

19.09.2019. ПРЕГЛЕДНИ ПЛАН ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА
ДУГОГОДИШЊИХ ЗАСАДА И СТАЛНИХ ОБЈЕКАТА за КО:

Трубаревац ОВДЕ

Жучковац 1 ОВДЕ

Жучковац 2 ОВДЕ

Ресник ОВДЕ

Ресник 2 ОВДЕ

Трговиште ОВДЕ

Сокобања ОВДЕ

Поружница ОВДЕ

19.09.2019. Одлука о излагању на јавни увид прегледног плана дугогодишњих засада и сталних објеката ОВДЕ

19.09.2019. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о излагању на јавни увид плана дугогодишњих засадаи сталних објеката од 13.09.2019. ОВДЕ

16.09.2019. Одлука о усвајању извештаја Поткомисије ОВДЕ

16.09.2019. Одлука о излагању на јавни увид прегледног плана дугогодишњих засада и сталних објеката ОВДЕ

16.09.2019. Одлука о усвајању извештаја Поткомисије ОВДЕ

18.06.2019. Јавно достављање позива КО Сокобања ОВДЕ

18.06.2019. Јавно достављање позива КО Сокобања ОВДЕ

08.05.2019. Јавно достављање позива за КО Трубаревац

ОВДЕ

08.05.2019.Јавно достављање позива за КО Поружница ОВДЕ

08.05.2019.  ПРЕГЛЕДНИ ПЛАНОВИ - Комасационе процене  ОВДЕ

СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ  У ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА БЕЛИ ПОТОК, ЖУЧКОВАЦ ПОРУЖНИЦА, РЕСНИК, СОКОБАЊА, ТРГОВИШТЕ И ТРУБАРЕВАЦ

П О З И В

Позивају се сви учесници комасације у деловима 7 КО ( Бели Поток, Жучковац, Поружница, Ресник, Сокобања, Трговиште и Трубаревац) да дођу на збор дана 24.04.2019.године у 12 часова у салу изнад ватрогасног друштва.

На збору ће бити представљен извештај Поткомисије за комасациону процену у комасационом подручију општине Сокобања.

Позивају се сва заинтересована лица да дођу у заказано време.

                                                       Комисија за комасацију

 

 

Јавно достављање позива КО Жучковац ОВДЕ

Јавно достављање позива КО Трговиште ОВДЕ

Јавно достављање позива КО Трговиште и КО Бели Поток ОВДЕ

Закључак о усвајању Записника (технички извештај) о камасационој процени земљишта ОВДЕ

Одлука о измени и допуни Одлуке о спровођењу комасације ОВДЕ 

Одлука и измени Одлуке о начелима комасације ОВДЕ

28.02.2019. Oдлука о измени и допуни одлуке о спровођењу комасације ОВДЕ

31.01.2019. Оглас  o утврђивању фактичког стања у поступку комасације - Бели Поток ОВДЕ 

 

Одлука о формирању Комисије за спровођење комасације ОВДЕ

ПРАВИЛНИК о накнадама за рад Комисије за спровођење поступка комасације ОВДЕ 

Одлука о начелима Комасације ОВДЕ

Одлука о спровођењу Комасације ОВДЕ

Решење о постављењу привременог заступника 13.02.2019. ОВДЕ

Решење о постављењу привременог заступника 13.02.2019. ОВДЕ

 

ddd