Јавни позиви

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА – ЗАМЕНИКА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

На основу члана 50, 95, 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије'',  број („Сл. гласник РС“, број: 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др.

ddd

Novi ispitni rok za sticanje licence profesionalnog upravnika

Poštovani,

obaveštavamo vas da je na sajtu Privredne komore Srbije istaknut novi ispitni rok - novembar-decembar 2020, za sticanje licence profesionalnog upravnika, link https://pks.rs/strana/sekcija/obuke-i-ispiti-za-profesionalne-upravnike

Detaljne informacije i prijavljivanje, možete dobiti na navedenom linku.

Srdačan pozdrav,

Služba za edukaciju PKS

ddd

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ УУ ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ УОПШТИНИ СОКОБАЊА

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини („Сл. гласник РС“бр.16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020  и 25/2020)  и члана 1 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини(«Службени лист општине СОКОБАЊА» број 13/9),

ddd

Ј А В Н И   П О З И В

На основу члана 12 Правилника  о  раду Комисије бр. 561-4-2/2020 од 24.07. 2020. године, Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, кроз набавку грађевинског материјала смештених на територији општине Сокобања,  расписује

 

ddd