Јавне расправе

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

На основу члана 7. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Сокобања“, бр. 23/2019), члана 116. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/2019) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања  („Службени лист општине Сокобања“, број 4/08, 10/15, 20/18, 14/19 и 11/20), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 10.12.2020. године, упућује

ddd

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 2021-2025

На основу члана 7. и члана 17. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Сокобања“, бр. 23/2019), члана 116. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/2019) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 4/08, 10/15, 20/18, 14/19 и 11/20), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 10.12.2020. године, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 2021-2025

ddd