ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 2021-2025

На основу члана 7. и члана 17. Одлуке о јавним расправама („Службени лист општине Сокобања“, бр. 23/2019), члана 116. Статута општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, бр. 6/2019) и члана 42. Пословника о раду Општинског већа општине Сокобања („Службени лист општине Сокобања“, број 4/08, 10/15, 20/18, 14/19 и 11/20), Општинско веће општине Сокобања, на седници одржаној дана 10.12.2020. године, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ПРОГРАМА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 2021-2025

Општинско веће општине Сокобања позива све грађане, удружења као и стручну јавност да се упознају са радним текстом Нацрта Програма развоја туризма општине Сокобања (у даљем тексту: Нацрт Програма) и да дају предлоге, сугестије и коментаре. Нацрт ОВДЕ
Јавна расправа о Нацрту Програма одржаће се од 10.12.2020. до 28.12.2020. године.
Учесници у јавној расправи су представници органа општине Сокобања, грађани, удружења, стручна јавност, као и друге заинтересоване стране.
Предлагач Програма је Општинско веће општине Сокобања, Светог Саве бр. 23, а доносиоц Скупштина општине Сокобања, Светог Саве бр. 23.
Област: Развој туризма општине Сокобања.
Радну групу која је учествовала у изради Нацрта Програма чинили су:
1. Александар Радивојевић, редовни професор на департману географије, ПМФ Ниш, председник радне групе (заменик председника Иван Најдић);
2. Исидор Крстић, председник општине Сокобања (заменик члана Владимир Миловановић, заменик председника општине Сокобања);
3. Марија Жикић, руководилац одељења за локални економски развој општине Сокобања;
4. Љубинко Миленковић, директор Туристичке организације Сокобања;
5. Александра Крстић, аналитичар за промоцију туристичке понуде, Туристичка организација Сокобања;
6. Др Весна Милановић, директор Специјалне болнице „Сокобања" (заменик члана Сања Остојић);
7. Олгица Миљковић, менаџер за српско тржиште, Туристичка организација Србије (заменик члана Милан Миленковић, СРЦ„Подина");
8. Бранислав Милетић, експерт, економиста;

9. Вук Ђуровић, експерт, просторни планер;

10. Даринка Новчић, експерт, инжењер архитектуре;
11. Горан Петковић, експерт, економиста;
12. Славиша Лазански, директор хотела „Моравица" (заменик члана Сандра Марковић, заменик директора хотела „Моравица"),


а припремила је Хорват ХТЛ д.о.о. Београд.

Примедбе и сугестије достављају се Општинској управи општине Сокобања - Одељењу за урбанизам, локални економски развој и заштиту животне средине на е-mail marija.zikic@opstinasokobanja.com и ekologija@opstinasokobanja.com или поштом на адресу Општинска управа општине Сокобања, ул. Светог Саве број 23.
Примедбе и сугестије достављају се на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта oдлукe. ОВДЕ
У оквиру спровођења јавне расправе биће одржан отворени састанак у форми округлог стола 28.12.2020. године у Великој сали општине Сокобања, са почетком у 12,00 часова, на којем ће бити представљен текст Нацрта oдлукe.
Заинтересовани за учешће на отвореном састанку треба да пријаве на електронску пошту marija.zikic@opstinasokobanja.com или ekologija@opstinasokobanja.com, најкасније до 25.12.2020.године.

По окончању Јавне расправе,  Општинско веће општине Сокобања ће сачинити извештај о одржаној јавној расправи и у року од 15 дана од њеног окончања исти објавити на интернет презентацији  http://www.opstinasokobanja.com/.


Саставни део овог јавног позива је Програм јавне расправе са радним текстом Нацрта Програма, који је Закључком о спровођењу јавне расправе о Нацрту Програма одредило Општинско веће општине Сокобања.

ОПШТИНСКО  ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Број: 332-1179/2020
У Сокобањи, 10.12.2020. године

ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Николић

ddd