22.09.2020 - Решење о привременој обустави саобраћаја

ПРИВРЕМЕНО СЕ ОБУСТАВЉА саобраћај за све врсте возила (осим за возила полиције, Хитне помоћи и возила здравствених установа, сектора за ванредне ситуације, јавних предузећа са седишта Општине, Општинске управе општине Сокобања) у Сокобањи дана 22.09.2020.године у периоду од 07:00 до 16:00 часова у улици: - Улица Митрополита Михаила и 27.Марта ради обележавања акције Европске недеље мобилности која се одржава од 16-22. септембра 2020. године...ПРЕУЗМИ РЕШЕЊЕ ОВДЕ

ddd

Европска недеља мобилности 2020. у Сокобањи

Mobilnost

Од 2002. године у периоду од 16. до 22. септембра обележава се  Европска недеља мобилности са циљем промовисања алтернативних видова саобраћаја у односу на моторизовани саобраћај који користи фосилна горива, и на тај начин се директо утиче на смањење емисије угљен диоксида и загађење ваздуха.

ddd

Од данас грађани општине Сокобања Решења о утврђеном порезу на имовину добијају у електронско сандуче на Порталу еУправа

E uprava 2

Сокобања, 30. јул, 2020. године - Грађани општине Сокобања који имају регистрован профил на Порталу еУправа од данас добијају електронско Решења о утврђеном порезу на имовину за 2020. годину путем нове услуге електронске доставе у своје Јединствено електронско сандуче на овом порталу.

ddd

ОБАВЕШТЕЊЕ

Радови на реконструкцији водоводне мреже у улици Бранка Ђурића изводиће се од 27.07.2020.године. За несметано извођење радова неопходно је да се приватна возила не паркирају на улици.

ddd

Обавештење - санитарни прегледи

Поштовани суграђани,

Обавештавамо вас да ће санитарни прегледи, које спроводи Завод за јавно здравље "Тимок" Зајечар, у наредном периоду бити организовани на адреси ул. Војислава Илића бр.2, у Великој сали изнад просторија које користи ватрогасно-спасилачка јединица. О терминима и организацији прегледа, субјекте ће обавештавати  Завод за јавно здравље "Тимок" Зајечар.

ddd

Обавештење

У вези са одлукама Владе РС, донетих на седници 16. јула 2020. године, у вези са спречавањем ширења вируса COVID-19, Општински штаб за ванредне ситуације општине Сокобања, као мере за сузбијање или спречавање епидемије заразне болести COVID-19, дана 17.07.2020. године,

ddd

НАРЕДБА о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном и отвореном простору

На основу члана 52. став 1. тачка а) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 68/20) и члана 15. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), на предлог Републичке стручне комисије за заштиту становништва од заразних болести и Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”,

Министар здравља доноси

НАРЕДБУ

ddd

Обавештење

Радови на реконструкцији водоводне мреже у улици Бањичкој у Сокобањи изводиће се у периоду од 16.07.2020. до 16.08.2020. године сваког дана у времену од 07:00 до 17:00 часова. За несметано извођење радова неопходне је да се приватна возила не паркирају на улици.

ddd

УРЕДБA о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),

Влада доноси

УРЕДБУ

о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

"Службени гласник РС", бр. 66 од 7. маја 2020, 93 од 1. јула 2020, 94 од 3. јула 2020, 100 од 16. јула 2020.

ddd