Центар за социјални рад


Пословно име: Центар за социјални рад „Сокобања“ Сокобања

Седиште:Немањина бб,18230 Сокобања

Матични број: 07992432

ПИБ           102023652

Шифра делатности: 88.99

Назив делатности: социјална заштита

Контакт телефон: 018/ 830-436

Интернет адреса:

Е-маил: sokobanja.csr@minrzs.gov.rs         

РУКОВОДСТВО 

Директор: Владимир Павловић

Надзорни одбор:Ружица Ђорђевић,председник,Милица Станојевић,члан,Љубиша Антић,члан

Управни одбор:Ана Наумовски,председник,Милан Панић,члан,Станко Стијеповић,члан

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организациони део директор,супервизор,водитељ случаја,шеф рачуноводства,чистачица, Број запослених 5

__________________________________________________

 

Статут ОВДЕ

 

Решење о именовању директора ОВДЕ

___________________________________________

Програм рада за 2019 ОВДЕ

Програм рада за 2018 ОВДЕ

Програм рада за 2016 ОВДЕ

___________________________________________

Наративни извештај за 2018. годину ОВДЕ

Наративни извештај за 2017. годину ОВДЕ

ddd