Управни и надзорни одбори

Центар за социјални рад, Сокобања“

Чланови Управног одбора:
1.Мерима Атанасковић из Сокобање,  председник;
2.Милан Панић из Сокобање, члан;
3.Станко Стијеповић из Сокобање, члан;
4.Ђорђевић Фрида- члан, представник запослених;
5.Драгана Златковић  Трпковић- члан, представник запослених.

Чланови Надзорног одбора:
1.Ружица Ђорђевић из Сокобање,  председник;
2.Милица Станојевић из Сокобање, члан;
3.Антић Љубиша, члан  – представник запослених.

Народна библиотека ,,Стеван Сремац“

Чланови Управног одбора:
1.Мирјана Живановић из Сокобање,  председник;
2.Марија Тодоровић из Сокобање,  члан;
3.Антонијевић Гордана из Сокобање, члан
4.Једренка Манојловић из Поружнице, општина Сокобања, члан;
5.Жикић Мирјана, члан - представник запослених.

Чланови Надзорног одбора:

1.Братислав Јоцић из Сокобање, - председник;
2.Тамара Јоцић из Сокобање, - члан;
3.Дејан Николић, члан  – представник запослених.

Организација за туризам, културу и спорт;

Чланови Управног одбора:


Чланови Надзорног одбора:Јавно комунално предузеће ,,Напредак“

Чланови Надзорног одбора:

1.Драган Јовановић из Сокобање, улица Спортска бр.36/17, председник,
2.Љубиша Миленковић из Сокобање, улица Миладина Живановића бр.23, члан,
3.Братислав Стаменковић, члан преставник запослених.

-  Jaвно предузеће "Зеленило Сокобања" - Сокобања

Чланови Надзорног одбора:

1. Слободан Кокерић, председник
2. Горан Ђокић, председник
3. Радомир Антић,  председник

Дом здравља Сокобања

Чланови Управног одбора:
1.Саша Стаменковић из Сокобање, за председник;
2.Драган Момировић из Ресника, општина Сокобања, члан;
3.Ненад Крстић из Сокобање,члан;
4.др Биљана Петровић, специјалиста неуропсихијатар, представник Дома здравља Сокобања, члан;
5.Миодраг Маодуш, адм. рачунарске мреже, представник Дома здравља Сокобања, члан.

Чланови Надзорног одбора:

1. Снежана Филиповић из Сокобање, за  председник;
2. Маја Бабић из Сокобање, члан;
3. Мр.сци др Снежана Маркишић Милојковић, специјалиста педијатар, представник Дома здравља Сокобања, члан.

- Фонд за солидарну стамбену изградњу општине Сокобања.
 - Предшколска установа ,,Буцко“ Сокобања;

Управни одбор:
1. Звeзданка Миленковић из Сокобање,
2. Ивана Милијић из Сокобање,
3. Маја Алковић из Сокобање,
4. Милица Божић-Антић, члан Савета родитеља ПУ“Буцко“
5. Марија Церовић, члан Савета родитеља ПУ“Буцко“,
6. Марина Живановић-Милосављевић, члан Савета родитеља ПУ“Буско“,
7. Драган Николић из Сокобање;
8. Сандра Марковић из Сокобање;
9. Бојан Димитријевић из Милушинца, општина Сокобања.
ddd