Уверење о држављанству

Захтеве за издавање докумената путем интернета можете поднети искључиво ако сте сагласни да вам документа буду достављена на кућну адресу и да приликом пријема тражених докумената платите ПТТ услугу.

ПРЕУЗМИТЕ ЗАХТЕВ У ПДФ ФОРМАТУ (Editable PDF)

АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ ВЕЗАНЕ ЗА ИЗВОДЕ ИЗ КЊИГА И УВЕРЕЊА:

За Уверење о држављанству:
Уплата од : 800 динара
Жиро рачун: 840 - 742221843 - 57
Позив на број : 97 - 10 - 094
Сврха: Решење
Прималац: Републичке таксе

 

  • 1. Тражену документацију, шаљемо искључиво на подручју Републике Србије, само за особе које су уписане у матичну књигу рођених, венчаних, умрлих и књигу држављана у Сокобањи.

   2. Подаци за лице се попуњавају из личне карте.

   3. У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или е-поштом.

   4. Свака злоупотреба ове услуге је законом кажњива.

   5. За више информација можете се обратити на телефон матичне службе од 08-14h: 018/830 030 локал 138 или на е-адресу: maticar@opstinasokobanja.com

   6. Изводи и уверења се шаљу препорученом поштом или пост-експресом, након приспеле потврде о уплати одговарајућих такси.

   7. Име и презиме на уплатницама мора да се слаже са захтевом

   8. Уплату и слање захтева извршите истог дана.

   9. Потврде о уплати такси и попуњени захтев можете:

            1. послати оригинале уплатница и штампани захтев препорученом поштом, на адресу:             Општина Сокобања, за матичну службу, Светог Саве 23 18230 Сокобања

            2. факсом на број 018/830 253 са напоменом ЗА МАТИЧНУ СЛУЖБУ; или

            3. скенирану уплатницу и попуњени захтев у електронском облику послати на е-адресу:   maticar@opstinasokobanja.com

ddd