Стратегије и Мастер план

Стратегија управљања ризицима општине Сокобања ОВДЕ

27.04.2020 Пројекат:CB007-2.12.034 „Зимска прекогранична тура: Вршец - Сокобања“ :

ПРОГРАМ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЗИМСКОГ
ТУРИЗМА СОКОБАЊА  (Србија) – ВРШЕЦ (Бугарска) 2020-2029  Српски  Бугарски  Енглески

Прилог: Целогодишњи „СОКО Авантура Програм” Концепт ОВДЕ

Брошура: "Каталог туристичке понуде - Зимска прекогранична тура: Вршец - Сокобања"

Преузми верзије:СРПСКИ  БУГАРСКИ   ЕНГЛЕСКИ

 

28.06.2019. Пројекат:CB007.1.11.075„Балнеолошки туризам-будућност здравства“ СТРАТЕГИЈА ЗАЈЕДНИЧКОГ И ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ТУРИЗМА
ОПШТИНЕ САПАРЕВА БАЊА БУГАРСКА, И ОПШТИНЕ СОКОБАЊА, СРБИЈА 2019-2024

Преузми верзије:СРПСКИ ЕНГЛЕСКИ БУГАРСКИ РУСКИ НЕМАЧКИ

 

 

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 2015-2025.

Локални акциони план запошљавања 2011-2016

Стратегија руралног развоја општине Сокобања 2010-2014

Стратегија привредног развоја општине Сокобања 2010-2014

 

Процес децентрализације од институција локалне самоуправе тражи не само да националну политику као оквир имплементирају на нивоу јединица локалне самоуправе, већ и да преузму одговорност за резултате политике запошљавања на локалном нивоу. Од локалне самоуправе очекује се да креира мере активне политике запошљавања и друге мере, уважавајући карактеристике локалног окружења; да пронађе неопходне финансијске и друге ресурсе; и да прати и оцењује ефективност и ефикасност спроведене интервенције.

Локални акциони план запошљавања општине Сокобања за 2011. годину  представља основни инструмент спровођења активне локалне политике запошљавања у 2011. години. Њиме се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују програми и мере који ће се реализовати, како би се достигли постављени циљеви и омогућило одрживо повећање запослености у општини Сокобања.

Преузмите документ у ПДФ формату.Стратешки план

strategija sokobanja
Општина Сокобања је усвоjила Стратешки план за локални економски развој који ће важити од 2009. до 2013. године. На овом захтевном пројекту који ће дефинисати будући развој локалне самоуправе и од кога у многоме зависи како ће се развијати привреда и какав ће бити квалитет живота свих грађана, радила је Комисија за стратешко планирање економског развоја Општине Сокобања, у чијем су саставу били сви релевантни представници локалне заједнице, а уз подршку Пројекта Општински економски развој у региону Дунава који спроводи Немачка агенција за развој - ГТЗ.

Од данас, сви становници Општине Сокобања имају могућност да погледају нацрт Стратешког плана и дају своје коментаре и сугестије на овај нацрт, који се може преузети на овој страни,  на шалтерима општинског услужног центра и у канцеларији за економски развој.

Преузми Стратешки план - .pdf

Maстер план

master plan sokobanja
Општина Сокобања добила је из средстава НИП-а израду Мастер плана развоја туризма. Конкурс за израду мастер плана расписало је Министарство За трговину, туризам и услуге и уговор је склопљен са фирмом „Хостинг“ д.о.о. из Словеније.

Мастер план представља стратегију развоја туризма и од великог је значаја за даљи развој Сокобање.

Преузми зажетак  Мастер плана - .pdf

Преузми комплетан документ Мастер плана - .pdf

Преузми презентацију  Мастер плана - .ppt

 

ddd