Седнице

Седнице Скупштине одржавају се по потреби, а најмање једном у 3 месеца.
Седницу Скупштине сазива председник Скупштине по сопственој иницијативи, на захтев председника општине, Општинског већа или најмање једне трећине одборника.
Седницу Скупштине сазивају се писаним путем.
Позив за седницу садржи обавештење о дану, часу и месту одржавања седнице, предлог дневног реда са материјалом који се односи на предложени дневни ред и извод из записника са предходне седнице.
Позив за седницу доставља се одборницима најкасније 7 дана пре одржавања седнице, а изузетно када постоје оправдани разлози (у хитним случајевима) председник Скупштине може да сазове седницу у року краћем од 7 дана, уз обавезу да на почетку седнице образложи такав поступак.
Дневни ред седнице предлаже председник Скупштине.
Председник Скупштине отвара седницу Скупштине и на основу службене евиденције о присутности одборника утврђује да ли присуствује довољан број одборника за пуноважно одлучивање.
За пуноважно одлучивање на седници потребно је присуство већине одборника.
На почетку седнице, после обављене расправе о дневном реду, Скупштина утврђује дневни ред.
У случају да одборници или Општинско веће предложе да се у дневни ред унесу и друга питања и предлози аката за које сматрају да су хитни, председник Скупштине и председници одборничких група договорно одлучују да ли ће исто бити увршћено у дневи ред седнице.
Одборници се посебно изјашњавају прво о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда по редоследу предлагања, а затим о предложеном дневном реду у целини.
Дневни ред се усваја већином гласова присутних одборника.
Пре или после расправе о предлогу који је стављен на дневни ред Скупштина може одлучити да се поједино питање скине са дневног реда или да се врати одговарајућем радном телу или Општинској управи на даље проучавање или допуну.

Дневни ред - седнице Скупштине 2016

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     Дневни ред - седнице Скупштине 2015
.
Ред.бр. Датум седнице Дневни ред
34 17.новембар ПРЕУЗМИ
33 17. август ПРЕУЗМИ
32 5. јун ПРЕУЗМИ
31 26. мај ПРЕУЗМИ
30 15. април ПРЕУЗМИ
29 20. фебруар ПРЕУЗМИ
28 13. јануар ПРЕУЗМИ
.
.
Дневни ред - седнице Већа 2015
.
.
Rед.бр Датум седнице Дневни ред
53 16. октобар ПРЕУЗМИ
52 2. октобар ПРЕУЗМИ
51 7. септембар ПРЕУЗМИ
50 12. август ПРЕУЗМИ
49 28. јул ПРЕУЗМИ
48 24. јун ПРЕУЗМИ
47 16. јун ПРЕУЗМИ
46 5. јун ПРЕУЗМИ
45 25. мај ПРЕУЗМИ
44 8. април ПРЕУЗМИ
42 20. фебруар ПРЕУЗМИ
41 13. јануар ПРЕУЗМИ
.
Дневни ред - седнице Скупштине 2014
.
27 29. децембар ПРЕУЗМИ
26 12. децембар ПРЕУЗМИ
25 28. новембар ПРЕУЗМИ
24 15. октобар ПРЕУЗМИ
23 22. август ПРЕУЗМИ
22 19. јун ПРЕУЗМИ
21 5. јун ПРЕУЗМИ
19 17. април ПРЕУЗМИ
18 7. март ПРЕУЗМИ
17 6. фебруар ПРЕУЗМИ
.
.
Дневни ред - седнице Већа 2014
.
40 26. децембар ПРЕУЗМИ
39 22. децембар ПРЕУЗМИ
38 5. децембар ПРЕУЗМИ
37 3. децембар ПРЕУЗМИ
36 20. новембар ПРЕУЗМИ
35 28. октобар ПРЕУЗМИ
34 2. октобар ПРЕУЗМИ
33 12. септембар ПРЕУЗМИ
32 15. август ПРЕУЗМИ
31 28. јул ПРЕУЗМИ
30 11. јул ПРЕУЗМИ
29 13. јун ПРЕУЗМИ
27 16. мај ПРЕУЗМИ
26 8. мај ПРЕУЗМИ
24 4. април ПРЕУЗМИ
23 18. март ПРЕУЗМИ
22 26. фебруар ПРЕУЗМИ
21 28. јануар ПРЕУЗМИddd