Поступак обједињене процедуре

Обједињена процедура је поступак или скуп поступака из области изградње које спроводи Општинска управа по службеној дужности, у име и за рачун странке, прибављањем потребних услова и других докумената од републичких и локалних јавних предузећа, Службе за катастар непокретности и других организација којима су поверена јавна овлашћења.
Обједињена процедура представља значајну позитивну новину, уведену изменама и допунама Закона о планирању и изградњи из децембра 2014. године, која ће смањити кораке, трошкове и време изградње, прикључењa на инфраструктуру и уписа права својине. Тиме ће се за привреду и грађане значајно поједноставити компликован процес прибављања докумената, потребних у различитим фазама изградње објеката.
 

ТАКСЕ: ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ  26.09.2016.


ИЗДАТИ АКТИ


- ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ

- ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ

- УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

- РЕШЕЊА ИЗ ЧЛАНА 145 ЗПИ

- ЗАКЉУЧЦИ - Централни информациони систем

- Решења о озакоњењу

 


ИМАОЦИ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА
30.03.2015. Закључак 1, Закључак 2
09.04.2015. Закључак
17.04.2015. Закључак
21.04.2015. Закључак
30.04.2015. Закључак, Закључак 2
07.05.2015. Закључак
14.07.2016. Закључак
15.07.2014. Закључак
 

 

ddd