Кoмисије и радна тела СО Сокобања

Комисијa за планове

1.Бранислав Гајић, дипломирани инжењер грађевине, број лиценце ИКС 317D97806, 411H85913, председник;
2. Љубиша Миленковић, дипломирани грађевински инжењер, број лиценце 311 2074 03,   члан,
3.Невенка Лујић, дипломирани инжењер архитектуре, број лиценце 300 1 189 03, члан
4.проф др Весна Златановић, дипломирани инжењер архитектуре, број лиценце ИКС број 200016203, 300081603 и 400364603 члан,
5.Мирољуб Станковић, дипломирани инжењер архитектуре, број лиценце ИКС 100 0124 08, 200 0008 03, 300 Е608 07члан.

Комисијa за буџет и финансије
 
1.Крстивоје Милановић,дипл.економиста из Сокобање,  председник;
2.Миодраг Костић, дипл.економиста из Сокобање, члан;
3.Милијана Михајловић, васпитач из Сокобање, члан;
4.Ана Вељковић, дипл. економиста из Сокобање, члан;
5.Бојан Марјановић, економиста из Сокобање, члан.


Комисијa за  пољопривреду и село

1.Горан Дудић из Јошанице, општина Сокобања, председник;
2.Миомир Стевановић из Сокобање, члан;
3.Саша Рајић из Шарбановца, општина Сокобања, члан;
4.Драги Вељковић из Језера, општина Сокобања, члан;
5.Ранђел Милановић из Дугог Поља, општина Сокобања, члан.

Комисијa за  туризам и угоститељство

1.Славиша Лазански из Трговишта, општина Сокбања, председник;
2.Маријана Маркишић из Блендије, општина Сокобања, члан;
3.Новица Мијалковић из Сокобање, члан;
4.Ивица Марковић из Трговишта, општина Сокобања, члан;
5.Светлана Ђорђевић из Сокобање, члан.

Комисијa за  привреду и предузетништво

1.Жељко Маринковић из Сесалца, општина Сокобања, председник;
2.Душан Јаковљевић из Сокобање, члан;
3.Слободан Кокерић из Сокобање, члан;
4.Славиша Тодоровић из Сокобање, члан;
5.Љубиша Милановић из Сокобање, члан.

Комисијa за  урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине

1.Владица Милојевић Шарбановца, општина Сокобања, председник;
2.Славица Миловановић из Сокобање, члан;
3.Драган Лазаревић из Сокобање, члан;
4.Босиљка Луковић из Сокобање, члан;
5.Горан Илић из Ресника, општина Сокобања, члан.

Комисијa за  друштвене делатности

1.Миодраг Илић из Сокобање, председник;
2.Момчило Миљковић из Богдинца, општина Сокпбања, члан;
3.Драго Миленковић из Сокобање, члан;
4.Ивица Милошевић из Врбовца, општина Сокобања, члан;
5.Славиша Станковић Сокобање, члан.

Комисијa за  прописе

1.Станислав Младенов из Сокобање, председник;
2.Милан Панић, из Сокобање, члан;
3.Марија Вељковић Стевановић из Сокобање,  члан;
4.Раде Милошевић из Трубаревца, општина Сокобања, члан;
5.Иван Никодијевић, члан;

Комисијa за  представке и притужбе

1.Александра Марковић из Сокобање, председник;
2.Радмило Анђелковић из Жучковца, општина Сокобања, члан;
3.Милош Вељковић из Читлука, општина Сокобања, члан;
4.Александар Ђокић из Сокобање, члан;
5.Станко Стијеповић из Сокобање, члан.

Комисија за кадровско-имунитетска питања

1. Славољув Јовановић из Сокобање, председник;
2. Биљана Живановић из Сокобање;
3. Ивана Филиповић из Сокобање;
4. Иван Антонијевић из Николинца;
5. Миљан Тешовић из Сокобање;

Општински Штаб за ванредне ситуације

1. Владимир Миловановић – заменик команданта;
2. Саша Урошевић, начелник
3. Марија Јовановић, члан
4. Саша Дрљача, члан
5. Виолета Костић, члан
6. др Синиша Милошевић, члан
7. Милица Миленковић, члан
8. др Небојша Миленковић, члан
9. Драгољуб Јевтић, члан
10. Синиша Петровић, члан
11. Слободан Стевановић, члан
12. Владимир Павловић, члан
13. Бобан Марјановић, члан
14. Јовица Стојановић, члан

Председник општине Сокобања, Исидор Крстић, је командант Општинског штаба за ванредне ситуације општине Сокобања, по положају.

Жалбена комисија
1. Жељка Петровић, дипломирани правник, за председника Жалбене комисије,
2. Марија Стевановић Вељковић, дипломирани правник, за члана Жалбене комисије;
3. Маја Михајловић, дипломирани правник, за члана Жалбене комисије.
ddd