Јавно предузеће Зеленило-Сокобања

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Пословно име:

Јавно предузеће „ЗЕЛЕНИЛО – СОКОБАЊА“

Седиште:

Сокобања, Војислава Илића бр.2

Претежна делатност:

81.30 – Услуге уређења и одржавања околине

Матични број:

21235423

ПИБ:

109750670

ЈБКЈС:

61728

Надлежни орган ЈЛС:

Скупштина општине Сокобања

 

Контакт телефон :                     018/833-068

  Интернет адреаса:                      www.jpzelenilo.rs

  E-mail:                                         zelenilosokobanja@gmail.com

_______________________________________

Статут јавне установе ОВДЕ

_______________________________________

РУКОВОДСТВО:

Директор: Бојан Тодосијевић, дипл.инж.грађ.

Надзорни одбор:

Председник – Мр Слободан Кокерић, дипл.инж.руд.

Члан - Радомир Антић, дипл.правник

Члан - Горан Ђокић, дипл.инж.ел.

____________________________________________

23.10.2017. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Зеленило-Сокобања“ Сокобања

________________________________________

Програми пословања

1. Програм пословања за 2016. год.

2. Програм пословања за 2017 год.

3. Средњорочни Програм 2017-2019 год.

4. Први ребаланс Програма пословања за 2017 год.

5. Други ребаланс Програма пословања за 2017 год.

6. Програм пословања за 2018 год.

7. Први ребаланс Програма пословања за 2018 год.

8. Други ребаланс Програма пословања за 2018 год.

9. Програм пословања за 2019. год.

10. Први ребаланс Програма пословања за 2019 год.

11. Средњорочни Програм 2019-2021 год.

12. Други ребаланс Програма пословања за 2019 год.

Извештаји

1. Финансијски извештај за 2018. годину ОВДЕ

2. Финансијски извештај за 2017. годину ОВДЕ

 

ddd