Дечији вртић „Буцко”

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ

 

Пословно име: Предшколска установа „Буцко“ Сокобања

Седиште: Митрополита Михаила бр. 16, Сокобања

Матични број: 07128550

ПИБ: 100880616

Назив делатности и шифра делатности:

 1. Делатност Предшколског васпитања и образовања – 8510 и
 2. Делатност дневне бриге о деци – 8891

Контакт телефон: 018/830-249

Интернет страница: www.vrticbucko.edu.rs

E-mail: vrticbucko@mts.rs

 

РУКОВОДСТВО:

 

Директор: Душан Мијајловић

 

Управни одбор, именован Решењем о именовању Управног одбора Предшколске установе „Буцко“ Сокобања, I број 60-11/2016 од 30.09.2016. године:

 1. Звезданка Миленковић
 2. Ивана Милијић
 3. Маја Алковић
 4. Милица Божић Антић
 5. Марина Живановић Милосављевић
 6. Марија Церовић
 7. Марко Тешовић
 8. Сузана Спасић
 9. Зорана Петковић

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

 

Организациони део:

 

Руковођење и организовање послова

Васпитање и образовање

Послови секретара установе

Медицинска нега и брига

Рачуноводствени послови

Припремање и  сервирање хране

Домар-мајстор возач

Спремање објекта

 

Број запослених 31, на неодређено време

_________________________________________

Статут ПУ "Буцко" Сокобања ОВДЕ

Измена Статута ПУ "Буцко" Сокобања ОВДЕ

Решење о именовању директора ОВДЕ

Одлука о утврђивању цена ОВДЕ

_________________________________________

Годишњи план рада установе 2017-2018 ОВДЕ

Годишњи план рада установе 2018-2019 ОВДЕ

Годишњи план рада установе 2019-2020 ОВДЕ

_________________________________________

Извештај о раду установе 2017-2018 ОВДЕ

Извештај о раду установе 2018-2019 ОВДЕ

ddd