Библиотека „Стеван Сремац”

ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

 

Пословно име: Народна библиотека „Стеван Сремац“ Сокобања

 

Седиште: ул. Алексе Маркишића 1, 18230 Сокобања

 

Матични број: 07189761

ПИБ 100692359

Шифра делатности: У Статуту – члан 5.

Назив делатности:  У Статуту – члан 5.

 

Контакт телефон: 018 / 830 251

 

Internet adresa: https://bibliotekasokobanja.rs/

E-mail: sbbiblioteka@mts.rs

 

РУКОВОДСТВО   

Директор: Јасмина Илић-Паљевић

Надзорни одбор: Братислав Јоцић, Тамара Јоцић, Дејан Николић

Управни одбор: Мирјана Живановић, Гордана Антонијевић, Мирјана Жикић, Једренка Манојловић и Ненад Станисављевић

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

Организациони део

Библиотека - Број запослених  5

Организацинаи део  за културу - Број запослених   1

Директор - 1

Укупно - 7

____________________________________

ДОКУМЕНТА (ПДФ) 

 

Статут јавне установе ОВДЕ

 

План и програм ЈУ за 2019.годину ОВДЕ 

 

Ценовник услуга ЈУ  ОВДЕ

 

Извештај о раду ЈУ за 2018.годину  ОВДЕ

План и програм ЈУ за 2018.годину  ОВДЕ

 

Извештај о раду ЈУ за 2017.годину  ОВДЕ

План и програм ЈУ за 2017.годину http://www.bibliotekasokobanja.rs/wp-content/uploads/2012/12/Program%20rada%202017.pdf

http://bibliotekasokobanja.rs/wp-content/uploads/2012/12/Finansijski%20plan%202.pdf

http://bibliotekasokobanja.rs/wp-content/uploads/2012/12/Finansijski%20plan%201.pdf

 

Решење о именовању директора ОВДЕ

 

Јавни конкурс за избор директора ОВДЕ

 

ddd