Актуелни конкурси

Расписује/Донатор КОНКУРС ИЗВОР/ОДЛУКА РОК
Oпштина Сокобања 03.02.2021.
К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Сокобања у 2021. години
 

03.02.2021.

КОНКУРС: ОВДЕ
ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ: ОВДЕ
БУЏЕТ ПРОЈЕКТА: ОВДЕ

 
Oпштина Сокобања 18.12.2020.
ЈАВНИ КОНКУРС
За финансирање програма и пројеката   удружења грађана из области пољопривреде средствима буџета општине Сокобања у 2020. години

ОВДЕ

22.12.2020. Одлука о додели средстава ОВДЕ

 
Oпштина Сокобања 11.04.2020. КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГОВЕДАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ
ЖЕНСКЕ ТЕЛАДИ  У 2020. ГОДИНИ

ОВДЕ

30.07. Одлука о додели средстава ОВДЕ

03.11. Одлука о додели средстава ОВДЕ

 
Oпштина Сокобања 11.04.2020. КОНКУРС
O УНАПРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
КАМАТЕ И ДРУГИХ ТРОШКОВА  ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ У 2020. ГОДИНИ

ОВДЕ

03.11. Одлука о додели средстава ОВДЕ

18.12. Одлука о додели средстава ОВДЕ

 
Oпштина Сокобања 11.04.2020. КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ  ПРИПЛОДНЕ ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ У 2020.
ГОДИНИ

ОВДЕ

30.07. Одлука о додели средстава ОВДЕ

03.11. Одлука о додели средстава ОВДЕ

 
Oпштина Сокобања 11.04.2020. КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У СВИЊАРСТВУ  КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
КУПОВИНЕ  ПРИПЛОДНИХ НАЗИМИЦА  И НЕРАСТОВА  У ЧИСТОЈ РАСИ У 2020.
ГОДИНИ

ОВДЕ

30.07. Одлука о додели средстава ОВДЕ

03.11. Одлука о додели средстава ОВДЕ

 
Oпштина Сокобања 11.04.2020. КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ НАБАВКЕ САДНОГ
МАТЕРИЈАЛА У 2020. ГОДИНИ

ОВДЕ

03.11. Одлука о додели средстава ОВДЕ

18.12. Одлука о додели средстава ОВДЕ

 
Oпштина Сокобања 11.04.2020. КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
НАБАВКЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПАСТИРА И ОГРАДА У 2020.ГОДИНИ

ОВДЕ

12.11. Одлука о додели средстава ОВДЕ

 
Oпштина Сокобања 11.04.2020. КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПЧЕЛАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ
ПЧЕЛАРСКЕ ОПРЕМЕ, КОШНИЦА И РОЈЕВА  ПЧЕЛА  У 2020. ГОДИНИ

ОВДЕ

30.07. Одлука о додели средстава ОВДЕ

03.11. Одлука о додели средстава ОВДЕ

18.12. Одлука о додели средстава ОВДЕ

 
Oпштина Сокобања 11.04.2020. ЈАВНИ КОНКУРС
За финансирање програма и пројеката   удружења грађана из области пољопривреде средствима буџета општине Сокобања у 2020. години

08.05.2020 Одлука о избору Програма и пројеката ОВДЕ

ОВДЕ

 
Oпштина Сокобања 11.04.2020. Јавни конкурс за финансирање Програм и пројеката из области противградне заштите на територији општине Сокобања средствима буџета општине Сокобања у 2020. години

08.05.2020 Одлука о избору Програма и пројеката ОВДЕ

ОВДЕ

 

Oпштина Сокобања

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА КОЈА ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

 ОВДЕ

Одлука о додели средстава 27.05.2020. године ОВДЕ

Одлука о финансирању/суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса које реализују удружења и који се финансирају из буџета општине Сокобања у 2020. години 12.06.2020. ОВДЕ

 
Општина Сокобања

20.03.2020. Одлагање наставка спровођења поступка конкурса

К О Н К У Р С

за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног

информисања на територији општине Сокобања у 2020. години

РЕШЕЊЕ о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Сокобања у 2020. години.

14. 05. 2020 ОВДЕ

Конкурс можете преузети кликом на линк

ОВДЕ

14.01.2020. године

Образац пријаве можете преузети кликом на линк ОВДЕ.

Табелу буџета можете презети кликом на линк ОВДЕ.

 

04.02.2020.
Општина Сокобања Конкурс  за унапређење пчеларства кроз субвенционисање куповине пчеларске опреме, кошница и ројева пчела у 2019. години

Преузми ОВДЕ

16.12.2019. године

20.12. Одлука о додели средстава ОВДЕ

24.12.2019
Општина Сокобања Конкурс  за унапређење расног састава у овчарству и козарству кроз субвенционисање куповине приплодне јагњади и јаради у 2019. години

Преузми ОВДЕ

16.12.2019. године

20.12. Одлука о додели средстава ОВДЕ

24.12.2019
Општина Сокобања

Јавни конкурс за финансирање Програм и пројеката удружења грађана из области пољопривреде средствима буџета општине Сокобања у 2019. години

Преузми ОВДЕ

17.04.2019. године

Одлука о избору програма ОВДЕ 07.05.2019

Одлука о избору програма 
ОВДЕ 17.07.2019.

 
Општина Сокобања

Конкурс  за унапређење говедарства кроз субвенционисање куповине женске телади у 2019. години

Преузми ОВДЕ

17.04.2019. године

04.07. Одлука о додели средстава ОВДЕ

26.08.2019. Одлука о додели средстава ОВДЕ

21.11.2019. Одлука о додели средстава ОВДЕ

20.12.2019. Одлука о додели средстава ОВДЕ

 
Општина Сокобања

Конкурс  за унапређење расног састава у овчарству и козарству кроз субвенционисање куповине приплодне јагњади и јаради у 2019. години

Преузми ОВДЕ

17.04.2019. године

04.07. Одлука о додели средстава ОВДЕ

26.08.2019. Одлука о додели средстава ОВДЕ

 
Општина Сокобања

Конкурс  за унапређење расног састава у свињарству кроз субвенционисање куповине приплодних назимица и нераста у чистој раси у 2019. години

Преузми ОВДЕ

17.04.2019. године

04.07. Одлука о додели средстава ОВДЕ

20.12.2019. Одлука о додели средстава ОВДЕ

 
Општина Сокобања

Конкурс  за унапређење пчеларства кроз субвенционисање куповине пчеларске опреме, кошница и ројева пчела у 2019. години

Преузми ОВДЕ

17.04.2019. године

04.07. Одлука о додели средстава ОВДЕ

26.08.2019. Одлука о додели средстава ОВДЕ 

 
Општина Сокобања

Конкурс  за унапређење воћарства кроз субвенционисање набавке садног материјала у 2019. години

Преузми ОВДЕ

17.04.2019. године

04.07. Одлука о додели средстава ОВДЕ

 
Општина Сокобања

Конкурс  о унапређењу пољопривредне производње кроз субвенционисање камате и других трошкова за пољопривредне кредите у 2019. години

Преузми ОВДЕ

17.04.2019. године


Одлука о додели средстава 
ОВДЕ 12.06.2019. године


26.08.2019. Одлука о додели средстава ОВДЕ

21.11.2019. Одлука о додели средстава ОВДЕ

20.12.2019. Одлука о додели средстава ОВДЕ

 
Општина Сокобања

Јавни конкурс за финансирање Програм и пројеката из области противградне заштите на територији општине Сокобања средствима буџета општине Сокобања у 2019. години

Преузми ОВДЕ

17.04.2019. године

Одлука о иѕбору програма и пројеката ОВДЕ 12.06.2019. године

 
Oпштинско веће општине Сокобања ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА–НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ
УПРАВЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Преузми КОНКУРС ОВДЕ

17.12.2018. године

 
Општина Сокобања КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГОВЕДАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ
ЖЕНСКЕ ТЕЛАДИ У 2018. ГОДИНИ
Преузми КОНКУРС ОВДЕ  
Општина Сокобања КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПЧЕЛАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ
ПЧЕЛАРСКЕ ОПРЕМЕ, КОШНИЦА И РОЈЕВА ПЧЕЛА У 2018. ГОДИНИ
Преузми КОНКУРС ОВДЕ  
Општина Сокобања КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ПРИПЛОДНЕ ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ У 2018.
ГОДИНИ
Преузми КОНКУРС ОВДЕ  
Општина Сокобања

Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката  земљорадничких задруга и удружења из области пољопривреде средствима буџета општине Сокобања у 2018

Преузми КОНКУРС ОВДЕ

 

 
Јавна установа „Спортско рекреативни центар Подина Конкурс за директораЈавне установе
„Спортско рекреативни центар Подина“Сокобања
Преузми КОНКУРС ОВДЕ  
Oпштина Сокобања КОНКУРС
за финансирање програма и пројеката земљорадничких задруга и удружења грађана из
области пољопривреде средствима буџета општине Сокобања у 2018. години

Преузми конкурс ОВДЕ 

Образац ОВДЕ

Одлука о додели средстава ОВДЕ 23.11.2018

 
Oпштина Сокобања КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГОВЕДАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ
ЖЕНСКЕ ТЕЛАДИ У 2018. ГОДИНИ

Преузми конкурс ОВДЕ

Одлуку преузмите ОВДЕ

Одлука о додели средстава ОВДЕ 15.11.2018

Одлука о додели средстава ОВДЕ 26.11.2018

Одлука о додели средстава ОВДЕ 30.11.2018

Одлука о додели средстава ОВДЕ 20.12.2018

Одлука о одбијању захтева ОЦДЕ 27.12.2018. године ОВДЕ

 
Oпштина Сокобања КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ
СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ ПРИПЛОДНЕ ЈАГЊАДИ И ЈАРАДИ У 2018.
ГОДИНИ

Преузми конкурс ОВДЕ

Одлука о додели средстава ОВДЕ 15.11.2018

Одлука о додели средстава ОВДЕ 26.11.2018

Одлука о додели средстава ОВДЕ 30.11.2018

 

 
Oпштина Сокобања КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У СВИЊАРСТВУ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
КУПОВИНЕ ПРИПЛОДНИХ НАЗИМИЦА И НЕРАСТОВА У ЧИСТОЈ РАСИ У 2018.
ГОДИНИ

Преузми конкурс ОВДЕ

Одлука о додели средстава ОВДЕ 15.11.2018

Одлука о додели средстава ОВДЕ 26.11.2018

 
Oпштина Сокобања КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПЧЕЛАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КУПОВИНЕ
ПЧЕЛАРСКЕ ОПРЕМЕ, КОШНИЦА И РОЈЕВА ПЧЕЛА У 2018. ГОДИНИ

Преузми конкурс ОВДЕ

ОДЛУКУ преузмите ОВДЕ

Одлука о додели средстава ОВДЕ 20.12.2018

 
Oпштина Сокобања КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КОНТРОЛЕ И
СЕРТИФИКАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА И ПЛОДОВА У 2018. ГОДИНИ

Преузми конкурс ОВДЕ

Одлука о додели средстава ОВДЕ 20.12.2018

 

05.12.2018
Oпштина Сокобања КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ КОНТРОЛЕ И
СЕРТИФИКАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА И ПЛОДОВА У 2018. ГОДИНИ
Преузми конкурс ОВДЕ 05.12.2018
Oпштина Сокобања КОНКУРС
O УНАПРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
КАМАТЕ И ДРУГИХ ТРОШКОВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ У 2018. ГОДИНИ

Преузми конкурс ОВДЕ

Одлука о додели средстава ОВДЕ 15.11.2018

Одлука о додели средстава ОВДЕ 26.11.2018

Одлука о додели средстава ОВДЕ 30.11.2018

Одлука о додели средстава ОВДЕ 20.12.2018

05.12.2018.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Решење о покретању поступака можете преузети кликом на линк ОВДЕ
Оглас можете преузети кликом на линк ОВДЕ
 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА Преузми оглас ОВДЕ 05.06.2018.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА РЕШЕЊЕ
О  ПОПУЊАВАЊУ ИЗВРШИЛАЧИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ПУТЕМ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА
Преузми Решење ОВДЕ  
ОПШТИНА СОКОБАЊА ЈАВНИ ПОЗИВ за расподелу средстава организацијама у области спорта за 2018. годину Табела бодовање клубова ОВДЕ  
ОПШТИНА СОКОБАЊА Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време у Одељењу за урбанизам, стамбено комуналне делатности, грађевинарство и имовинско правне послове - Комунално-туристички инспектор Јавни конкурс
Решење
27.02.2018.
ОПШТИНА СОКОБАЊА Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места на неодређено време у Одељењу за урбанизам, стамбено комуналне делатности, грађевинарство и имовинско правне послове - Послови организовања обједињене процедуре за издавање грађевинских дозвола и послови урбанизма Јавни конкурс
Решење
 
27.02.2018.
ОПШТИНА СОКОБАЊА ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ  СТАНОВА  ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ
ЛИНК 24.01.2018.
ОПШТИНА СОКОБАЊА ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ КОНКУРС
за финансирање програма и пројеката  удружења грађана из области пољопривреде средствима буџета општине Сокобања у 2017. години
ЛИНК

Oдлука о додели средстава 26.12.2017. ОВДЕ
 
  25.12.2017.
Обрасци
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ИНТЕРНИ КОНКУРС-Послови  књиговодства, у звању сарадник ЛИНК  

21.11.2017. СПИСАК КАНДИДАТА
МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
ПО ИНТЕРНОМ КОНКУРСУ ОВДЕ
21.11.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА
ОВДЕ

20.11.2017.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ИНТЕРНИ КОНКУРС-Стручни и управни послови у области туризма  и пољопривреде, у звању саветника ЛИНК

21.11.2017. СПИСАК КАНДИДАТА
МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
ПО ИНТЕРНОМ КОНКУРСУ ОВДЕ
21.11.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА
ОВДЕ
20.11.2017.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ИНТЕРНИ КОНКУРС- Послови пореске евиденције, извештавања и послови информација од јавног значаја, у звању виши референт ЛИНК

21.11.2017. СПИСАК КАНДИДАТА
МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
ПО ИНТЕРНОМ КОНКУРСУ ОВДЕ
21.11.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА
ОВДЕ
20.11.2017.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ИНТЕРНИ КОНКУРС- Послови повереништва, миграната, ромских и мањинских питања и питања родне равноправности, у звању саветника ЛИНК

21.11.2017. СПИСАК КАНДИДАТА
МЕЂУ КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ИЗБОРНИ ПОСТУПАК
ПО ИНТЕРНОМ КОНКУРСУ ОВДЕ
21.11.2017. ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРНОГ ПОСТУПКА
ОВДЕ 
20.11.2017.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ИНТЕРНИ КОНКУРС - Послови архиве и уклањања објеката, у звању виши референт ЛИНК

21.11.2017. РЕШЕЊЕ О
НЕУСПЕЛОМ Интерном конкурсу ОВДЕ
20.11.2017.
Oпштина Сокобања ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЛИНК 20.11.2017.
Oпштина Сокобања КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГОВЕДАРСТВА КРОЗ КУПОВИНУ ЖЕНСКЕ ТЕЛАДИ
У ИЗНОСУ ОД 50% ОД ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2017. ГОДИНИ
ЛИНК o
Одлука о додели средстава 10.11.2017. ОВДЕ
Одлука о додели средстава 18.12.2017. ОВДЕ
 
30.11.2017
Oпштина Сокобања КОНКУРС
ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У
ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА
КУПЉЕНУ  ПРИПЛОДНУ ЈАГЊАД, ЈАРАД И ДВИСКЕ ОВАЦА И КОЗА У
ИЗНОСУ ОД 50 % ОД ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ
ЛИНК

Одлука о додели средстава 10.11.2017. ОВДЕ

 
30.11.2017
Министарство привреде РС Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања развоја предузетништва кроз подршку инвестицијама ЛИНК


Општинска управа општине Сокобања

 
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА”СОКОБАЊА
 ЛИНК 25.09.2017.
Општинска управа општине Сокобања
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ
ПРЕДУЗЕЋА  „НАПРЕДАК” СОКОБАЊА
 
 ЛИНК 29.09.2017.
Општинска управа општине Сокобања ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  ЗА 2017. ГОДИНУ
ЛИНК 31.10.2018.
Општинска управа општине Сокобања ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ СОКОБАЊА  ЗА 2018. ГОДИНУ
ЛИНК 31.10.2017.
Скупштина општине Сокобања ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  „ЗЕЛЕНИЛО-СОКОБАЊА”СОКОБАЊА
ЛИНК        30.07.2017.     
ОПШТИНА СОКОБАЊА ЈАВНИ КОНКУРС
За финансирање програма и пројеката   удружења грађана из области пољопривреде средствима буџета општине Сокобања у 2017. години
ЛИНК 13.06.2017.
ОБРАСЦИ 
ОДЛУКА о избору ОВДЕ 16.6.2017.

Oдлуке о додели средстава (26.6.2017.):
- свињарство
- говедарство
- пчеларство
ОПШТИНА СОКОБАЊА Kонкурс  за унапређење  говедарства кроз  куповину  женске телади у износу од 50% од вредности инвестиције у 2017. години ЛИНК  
ЗАХТЕВ 
ОДЛУКА о додели средстава 16.6.2017.
ОДЛУКА о додели средстава
21.08.2017. године
ОДЛУКА о додели средстава
27.09.2017. године
ОПШТИНА СОКОБАЊА Kонкурс за унапређење расног састава у овчарству и козарству кроз покривање дела трошкова при куповини приплодне јагњади, јаради и двиске оваца и коза у  укупном износу од 50% од укупне вредности инвестиције ЛИНК  
ЗАХТЕВ 
ОДЛУКА о додели средстава 16.6.2017.
ОПШТИНА СОКОБАЊА Kонкурс за  унапређењe  пчеларства  кроз  покривање  дела трошкова  за  купљену  пчеларску  опрему,  кошнице  и  ројеве  пчела  и  пчелињих  друштава  у износу од 50 % од вредности инвестиције ЛИНК  
ЗАХТЕВ 
ОДЛУКА о додели средстава 16.6.2017.
OДЛУКА о додели средства
21.08.2017.
ОДЛУКА о додели средстава
27.09.2017.
 
ОПШТИНА СОКОБАЊА Kонкурс за унапређењe расног састава у свињарству  кроз покривање дела трошкова за купљене  приплодне назимице и нерастове у износу од 50 % од вредности инвестиције ЛИНК 
ОДЛУКА о додели средстава 16.6.2017.
 
ЗАХТЕВ
ОПШТИНА СОКОБАЊА Kонкурс  за  унапређење  воћарства  кроз  покривање  дела трошкова при   подизању  вишегодишњих засада,  кроз суфинансирање  садница  у укупном износу од 50% од укупне вредности садног материјала у 2017. години ЛИНК

Одлука о додели средстава 18.12.2017. ОВДЕ
 
ЗАХТЕВ
ОПШТИНА СОКОБАЊА Kонкурс за  унапређењe  повртарства  и  цвећарства  кроз подизање пластеника у износу од 50 % од вредности инвестиције ЛИНК  
ЗАХТЕВ
Министарство привреде 500 милиона динара за почетнике у пословању ЛИНК 31. 01.2018
.
ЈП Зеленило Сокобања ИНТЕРНИ КОНКУРС - Стручни сарадник на пословима рачуноводства ЛИНК 28.12.2016.
ЈП Зеленило Сокобања ИНТЕРНИ КОНКУРС - Сарадник за техничке и посебне послове ЛИНК 28.12.2016.
ЈП Зеленило Сокобања ИНТЕРНИ КОНКУРС - Машиниста – руковаоц комбинованом радном машином ЛИНК 28.12.2016.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ВАЖНО - ИСПРАВКА ИНТЕРНИ КОНКУРС ЛИНК  
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ИНТЕРНИ КОНКУРС - ПОСЛОВИ ВОЂЕЊА МАТИЧНИХ КЊИГА – ЗАМЕНИК МАТИЧАРА ЛИНК
03.10.2016.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ИНТЕРНИ КОНКУРС - ПОСЛОВИ РУКОВАЊА ГРАЂЕВИНСКОМ МАШИНОМ ЛИНК 03.10.2016.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ИНТЕРНИ КОНКУРС - ПОСЛОВИ ВОЂЕЊА ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЛИНК 03.10.2016.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ИНТЕРНИ КОНКУРС - ПОСЛОВИ БЛАГАЈНЕ, ОБРАЧУНА ЗАРАДА И РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ ЛИНК 03.10.2016.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ИНТЕРНИ КОНКУРС - ПОСЛОВИ ВРШЕЊА НАДЗОРА НАД ОБАВЉАЊЕМ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЛИНК 03.10.2016.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ИНТЕРНИ КОНКУРС - КООРДИНАТОР ЗА МЛАДЕ ЛИНК 03.10.2016.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ИНТЕРНИ КОНКУРС - КОМУНАЛНО – ТУРИСТИЧКИ ИНСПЕКТОР ЛИНК 03.10.2016.
ООПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ИНТЕРНИ КОНКУРС - ИМОВИНСКО -ПРАВНИ ПОСЛОВИ И ПОСЛОВИ ПРИБАВЉАЊА УСЛОВА ОД ИМАОЦА ЈАВНИХ ОВАШЋЕЊА, РЕГИСТРАТОР РЕГИСТРА ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ ЛИНК 03.10.2016.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ИНТЕРНИ КОНКУРС - СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЛИНК 03.10.2016.
ОПШТИНА СОКОБАЊА ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА  2017. ГОДИНУ
ЛИНК 31. октобaр 2016
ОПШТИНА СОКОБАЊА КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У СВИЊАРСТВУ  КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА КУПЉЕНЕ  ПРИПЛОДНЕ НАЗИМИЦЕ  У ИЗНОСУ ОД 50 % ОД ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЛИНК  
ОПШТИНА СОКОБАЊА КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊE ПЧЕЛАРСТВА КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА КУПЉЕНУ  ПЧЕЛАРСКУ ОПРЕМУ, КОШНИЦЕ И РОЈЕВЕ  ПЧЕЛА У ИЗНОСУ ОД 50 % ОД ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЛИНК  

OПШТИНА СОКОБАЊА
КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПРЕРАДЕ ИНДУСТРИЈСКОГ, ЗАЧИНСКОГ И ЛЕКОВИТОГ БИЉА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ  ИЗГРАДЊЕ СУШАРА  У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 50% ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ У
2016. ГОДИНИ
ЛИНК  
OПШТИНА СОКОБАЊА КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ КРОЗ КУПОВИНУ ЖЕНСКЕ ТЕЛАДИ  КОД ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА У 2016. ГОДИНИ ЛИНК  
OПШТИНА СОКОБАЊА КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ЗА КУПЉЕНУ  ПРИПЛОДНУ ЈАГЊАД И ЈАРАД У ИЗНОСУ ОД 50 % ОД ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ ЛИНК  
OПШТИНА СОКОБАЊА КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА И ПОВРТАРСТВА КРОЗ СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ  ИЗГРАДЊЕ ХЛАДЊАЧЕ  У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 50% ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2016. ГОДИНИ ЛИНК  
OПШТИНА СОКОБАЊА КОНКУРС ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА КРОЗ ПОКРИВАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРИ  ПОДИЗАЊУ ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА, КРОЗ СУФИНАНСИРАЊЕ  САДНИЦА У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 50% ОД УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА У 2016. ГОДИНИ ЛИНК  
ОПШТИНА СОКОБАЊА
Ј А В Н И  К О Н К У Р С
за финансирање програма у области спорта из буџета општине Сокобања
у 2015. години
ЛИНК 23.01.2015.
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Кокурс о условима и начину коришћења подстицаја за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима ЛИНК 15.11.2014.
ОПШТИНА СОКОБАЊА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ КРОЗ КУПОВИНУ ЖЕНСКЕ ТЕЛАДИ ЛИНК 25.10.2014.
ОПШТИНА СОКОБАЊА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЛЕКОВИТОГ БИЉА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЛИНК 25.7.2014.
ОПШТИНА СОКОБАЊА УНАПРЕЂЕЊE РАСНОГ САСТАВА У ОВЧАРСТВУ И КОЗАРСТВУ ЛИНК 25.7.2014.
ОПШТИНА СОКОБАЊА УНАПРЕЂЕЊЕ ВОЋАРСТВА ЛИНК 25.7.2014.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС  Конкурс траје до 01.12.2013. године Унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима ЛИНК 01.12.2013.
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Позив за подношење предлога пројекта за унапређење положаја особа са инвалидитетом ЛИНК 29.11.2013
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС Подршка руралном развоју кроз инвестиције у примарној производњи за подизање произвводних засада воћа ЛИНК 31.12.2013
УСАИД Јавни позив послодавцима/ програм обуке младих у приватним предузећима ЛИНК 17.11.2013
ЕНЕЦА Ниш Покрени се за посао ЛИНК 31.12.2013.
Национална агенција за регионални развој Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке женском предузетништву ЛИНК 24.06.2013.
Министарство финансија и привреде РС Конкурс за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета туристичке понуде за 2013. годину ЛИНК 01.09.2013
ОПШТИНА СОКОБАЊА ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање програма удружења са територије општине Сокобања ЛИНК 22.04.2013.
ОПШТИНА СОКОБАЊА Субвенционисани кредити за регистроване приватне станодавце и угоститеље ЛИНК 31.12.2013.
Национална служба за запошљавање Конкурси Националне службе за запошљавање ЛИНК 26.04.2013.
Студентска добротворна организација Центар за координацију "Уједињена Србија" Конкурс за ученике и студенте ЛИНК 30.04.2013.
СИЕПА Конкурс СИЕПА за подстицај извоза ЛИНК 26.04.2013.
Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација Конкурс за доделу средстава за развој традиционалних заната  ЛИНК 12.04.2103.
Фонд за развој Републике Србије Кредити Фонда за развој Републике Србије у 2013. години ЛИНК  
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Конкурс за унапређење положаја особа са инвалидитетом  ЛИНК 15.03.2013
Компанија "Phillip Morris" Програм „Покрени се за посао“  ЛИНК 28.02.2013.
УСАИД Програм обуке из области хотелијерства и угоститељства за младе ЛИНК 24.12.2012

ОПШТИНА СОКОБАЊА

Субвенционисани кредити за регистроване приватне станодавце и угоститеље
ЛИНК
 

МЕРР

Конкурс за доделу кредитих средстава за подстицање квалитета туристичке понуде за 2012. годину
 
www.merr.rs 01.09.2012

ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС

„Start up“ кредити по програму фонда за 2012. годину-предузетници
 
www.fondzarazvoj.gov.rs
 
 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС

Кредитирање старих уметничких заната по програму Фонда за 2012. годину www.fondzarazvoj.gov.rs
 
 

ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ

Програм раног развоја www.fondzaranirazvoj.rs
 
31.08.2012.

Национална агенција за регионални развој

Увођење и ширење тржишта еко-иновативних производа „ECO-INOVATION 2008-2013 http://www.icr.rs/tag/nacionalna-agencija-za-regionalni-razvoj/ 6.09.2012.

Амбасада Краљевине Норвешке

Конкурс за развој цивилног друштва и локалне заједнице www.norveska.org.rs
 
 

 

ddd